کت و شلوار اسلیم فیت

کت و شلوار های اسلیم فیت در بخش کت از لحاظ ابعاد سرشانه کت قسمت کارول سینه کت و بخش کمر کت نسبت به کت و شلوار های کلاسیک کوچکتر و تنگتر و نسبتا به بدن فیت تر و چسبان تر هستند.

کاربرد کت و شلوار های اسلیم فیت بیشتر برای میهمانی ها و مجالس و مراسم خاص می باشد.

کت و شلوار های اسلیم فیت کمتر در محیط های اداری و رسمی استفاده می شود البته بیشتر این مسایل به سلیقه شخصی افراد نیز بستگی دارد، و قالبا کت و شلوار های اسلیم فیت در قسمت جلوی کت دارای یک دکمه و در قسمت پشت کت دارای یک چاک می باشند در قسمت شلوار هم نصبت به شلوار های کلاسیک تنگ تر هستند در بخش فاق و ران و دمپا تفاوت چشمگیری با شلوار های کلاسیک دارند و اصولا مدل کت و شلوار های اسلیم فیت با پارچه هایی که مقداری دارای کش هستند تولید می شوند.

نمایش یک نتیجه