کت و شلوار

کت و شلوار ها ازلحاظ برش و الگو به دو دسته تقسیم می شوند :

-کت و شلوار های اسلیم فیت
-کت و شلوار های کلاسیک

نمایش یک نتیجه