کت تک کلاسیک

کت تک های کلاسیک از لحاظ اندازه در بخش سر شانه و کارول سینه و قسمت کمر نسبت به کت تک های اسپورت آزادتر هستند و از لحاظ تن خور نسبتا آزاد هستند.

کت تک های کلاسیک در قسمت جلوی کت اصولا دارای دو دکمه هستند و در قسمت پشت کت دارای دو چاک می باشند. کت های کلاسیک بیشتر جنبه رسمی دارند و اصولا در مکان ها و مراسم رسمی و بنا به سلیقه افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش یک نتیجه