شلوار پارچه ای اسلیم فیت

شلوار های اسلیم فیت از لحاظ ابعاد و اندازه در بخش کمر و فاق و ران و دمپا تفاوت چشمگیری با شلوار های کلاسیک دارند، مخصوصا در قسمت فاق نسبت به شلوار های کلاسیک کوتاهتر هستند و در قسمت ران و دمپای شلوار تنگتر هستند.

قالبا جوانترها بیشتر طرفدار شلوار های اسلیم فیت هستند.

نمایش یک نتیجه