شلوار پارچه ای

شلوار های پارچه ای از لحاظ تن خور و ایستادگی در تن به دو قسمت تقسیم می شوند :

– شلوار های پارچه ای کلاسیک
– شلوار های پارچه ای اسلیم فیت

نمایش یک نتیجه